درخواست عضویت

چنانچه مایل به همکاری با این کانون در امور بشر دوستانه هستید، لطفاً ابتدا

1 . اعلامیه جهانی حقوق بشر

2 . منشور کانون

3 . اساسنامه کانون

4. تقویم و برنامه پیش بینی شده سال کانون

5 . شرح وظایف نمایندگی و عضو در نمایندگی ها

6 .شرح وظایف کمیته های تخصصی و عضو در کمیته ها

را مطالعه و در صورت آگاهی و پذیرفتن نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام نمائید.

فرم درخواست عضویت را از لینک زیر دانلود کرده و آن را به فارسی و لاتین پر نموده و مستقیماً از طریق ایمیل info@bashariyat.org

یا آدرس پستی کانون postfach 52 42  / 30052 Hannover برای مسئول این بخش ارسال نمایید.

دریافت فرم درخواست عضویت

به اشتراک بگذارید ...