کمیته ها

در این قسمت کمیته های تخصصی کانون معرفی شده اند. لذا در صورت تمایل به همکاری و فعالیت در کمیته های مزبور نخست به قسمت درخواست عضویت مراجعه نمایید.

 

ردیف

عنوان کمیته

مسئول کمیته

آدرس ایمیل

 1
دفاع از حقوق کودک و نوجوان
لیدا اشجعی

koodak@bashariyat.org

 2
دفاع از حقوق جوان و دانشجو

دلارم دره شوری

daneshjoo@bashariyat.org

 3
دفاع از حقوق پیروان ادیان
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

adian@bashariyat.org

 4
دفاع از حقوق زنان

رزا خلیلی

zanan@bashariyat.org

 5
دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

صدیقه جعفری

aghvam@bashariyat.org

 6
دفاع از محیط زیست

دکتر زهرا ارزجانی

mohitzist@bashariyat.org

 7
 دفاع از هنر و هنرمندان

 بهروز خسروی

honar@bashariyat.org

 8
روابط عمومی
فاطمه ( مونیکا ) قریشی

ravabet@bashariyat.org

9

آموزش و پژوهش

مریم مرادی

amoozesh@bashariyat.org