ارتباط با ما

اعضای هیات مدیره:

رئیس هیات مدیره :                                                                 آقای منوچهر شفایی          

عضو هیات مدیره (قائم مقام و امور اداری – مالی):                       آقای مجتبی قاسمی                 

عضو هیات مدیره (امور رسانه) :                                                خانم مریم پورحسینی               

عضو هیات مدیره (امور کمیته ها) :                                            خانم پریسا حسین پور       

عضو هیات مدیره (امور نمایندگی ها) :                                        آقای امیر نیلو                  

 

تماس با هیات رئیسه:                    info@bashariyat.org

مشاورین هیئت مدیره

خانم صدیقه جعفری

آقای جمشید غلامی سیاوزان

دیگر مسئولین اجرایی:

 

ردیف

عنوان بخش

مسئول

آدرس ایمیل

تلفن و آدرس اینترنتی

1

امور اداری و مالی

مجتبی قاسمی

edari@bashariyat.org
00491784791583

2

امور نمایندگی ها

امیر نیلو

namayandegiha@bashariyat.org
0046736005060

3

امور کمیته ها

پریسا حسین پور

komiteha@bashariyat.org
004917624023812

4

امور رسانه

مریم پور حسینی

resaneh@bashariyat.org
 00628128621796

5

ماهنامه بشریت

زهرا ارزجانی

حسین بیداروند

mahnameh@bashariyat.org
004915216095802

6

مشاور هیئت مدیره

صدیقه جعفری

moshaver@bashariyat.org
004915786396242

7

مشاور هیئت مدیره

جمشید غلامی سیاوزان

moshaver1@bashariyat.org
 0060186641802

8

امور اینترنتی

محمد حسین بیداروند

internet@bashariyat.org
004915216095802

9

امور  مالی

سیمین مسکینی

mali@bashariyat.org

00491784791583

10

بخش صدا و تصویر

محمدرضا برزگر

 seda-tasvir@bashariyat.org
seda-tasvir.bashariyat.org

11

کتابخانه

         فریبا ضیایی و  بهروز خسروی
 ketab@bashariyat.org
Ketab.bashariyat.org

 12

چاپ و توزیع
نشریه

مهدی عطری

chap@bashariyat.org

004915210948354

 13

رادیو اینترنتی

جمشید غلامی سیاوزان

radio@bashariyat.org

radio.bashariyat.org

 14  امور پژوهش  مریم پورحسینی
pajohesh@bashariyat.org
0061403289166
 15 مسئول سایت فارسی  جمشید غلامی سیاوزان
persian@bashariyat.org
bashariyat.org
16 مسئول سایت آلمانی محمد حسین بیداروند
deutsch@bashariyat.org
deutsch.bashariyat.org
17 مسئول سایت انگلیسی صدف غلامی سیاوزان
english@bashariyat.org
english.bashariyat.org
18 مسئول اتاق پالتاک سامان راکی
paltalk@bashariyat.org
 004915786396242

 

آدرس:

VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V

Postfach  52 42

30052  Hannover

Deutschland

VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V

C/O H.Nakishbandi

Carl – Severindstr 56

28329 Bremen

Deutschland

Tel : +49 511 979 34 07

Fax : +49 511 261 73 76

Mobile : +49 163 26 11 257

 

حساب بانکی:

 VVMIran

Sparkasse Hannover

 شماره حساب:

900301864

کد شعبه بانک:

25050180

: IBAN

DE19 2505 0180 0900 3018 64

: SWIFT-BIC

SPKHDE2HXXX

Be Sociable, Share!