ارتباط با ما

اعضای هیات مدیره:

رئیس هیات مدیره :                                                                 آقای منوچهر شفایی

عضو هیات مدیره (قائم مقام و امور اداری – مالی):                     آقای مجتبی قاسمی

عضو هیات مدیره (امور کمیته ها) :                                             آقای محمد حسین بیداروند

عضو هیات مدیره (امور نمایندگی ها) :                                       آقای امیر نیلو

 

تماس با هیات رئیسه:                    info@bashariyat.org

مشاورین هیئت مدیره

خانم صدیقه جعفری

آقای جمشید غلامی سیاوزان

دیگر مسئولین اجرایی:

 

ردیف

عنوان بخش

مسئول

آدرس ایمیل

تلفن و آدرس اینترنتی

1

امور اداری و مالی

مجتبی قاسمی

edari@bashariyat.org

00491784791583

2

امور نمایندگی ها

امیر نیلو

namayandegiha@bashariyat.org

0046736005060

3

امور کمیته ها

  محمد حسین بیداروند

komiteha@bashariyat.org

004915216095802

5

ماهنامه بشریت

دکتر زهرا ارزجانی

mahnameh@bashariyat.org

004915216095802

6

مشاور هیئت مدیره

صدیقه جعفری

moshaver@bashariyat.org

004915786396242

7

مشاور هیئت مدیره

جمشید غلامی سیاوزان

moshaver1@bashariyat.org

0060186641802

8

امور اینترنتی

محمد حسین بیداروند

internet@bashariyat.org

004915216095802

9

امور  مالی

سیمین مسکینی

mali@bashariyat.org

00491784791583

10

امور صدا و تصویر

جمشید غلامی سیاوزان

 seda-tasvir@bashariyat.org 0060186641802

11

کتابخانه

بهروز خسروی  ketab@bashariyat.org 004917656999310

 12

چاپ و توزیع
ماهنامه

مهدی عطری
عرفان کاظم

chap@bashariyat.org

004915210948354
00491782841107

 13

رادیو اینترنتی

جمشید غلامی سیاوزان

radio@bashariyat.org 0060186641802

14

امور آموزش

مریم مرادی

amoozesh@bashariyat.org

00601111670178

15

مسئول سایت فارسی

جمشید غلامی سیاوزان

persian@bashariyat.org bashariyat.org

16

مسئول سایت آلمانی

محمد حسین بیداروند

deutsch@bashariyat.org deutsch.bashariyat.org

17

مسئول سایت انگلیسی

صدف غلامی سیاوزان

english@bashariyat.org english.bashariyat.org

 

آدرس:

.VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V

Postfach 52 42

30052 Hannover

Deutschland

_____________

(IIK) VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Zur Bettfedrnfabrik 1

30451 Hannover

Deutschland

_____________

.VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V

C/O H.Nakishbandi

Carl – Severindstr 56

28329 Bremen

Deutschland

Tel : +49 511 979 34 07

Fax : +49 511 261 73 76

Mobile : +49 163 26 11 257

 

حساب بانکی:

روش های پرداخت حق عضویت

VVMIran
Sparkasse Hannover

شماره حساب: 900301864
کد شعبه بانک: 25050180

IBAN: DE19 2505 0180 0900 3018 64
SWIFT-BIC: SPKHDE2HXXX