بایگانی موضوعی: کلیپ ها

ژانویه 28

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 17

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران)

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 09

کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 02

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 20

کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 18

کلیپ اموزش نحوه مدیریت اتاق پالتاک کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 18

کلیپ اموزش تهیه متن سخنرانی و گزارشات کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 16

کلیپ اموزش ساخت وبلاگ کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 13

کلیپ اهنگ (از نگاه من) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 12

کلیپ اموزشی کنوانسیونها و پروتکلها : کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ادامه‌ی مطلب »

Page 10 of 16« First...89101112...صفحه آخر