ژانویه 24

متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر

 كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) امروز سه‌شنبه 13 آبانماه سال 82 با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسلامي ايران، وزير جمهوري آذربايجان و معاونين وزراي محيط زيست جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان در پايتخت كشورمان امضا شد.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

متن کامل اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي

شوراي امنيت:    با يادآوري بيانيه رئيس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولاي 2006؛   با تأكيد مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي و يادآوري حق كشورهاي عضو براي توسعه، تحقيق, توليد و بكارگيري انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و بدون تبعيض طبق مواد 1 …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984

مقدمه شکنجه واژه اي است که همواره در تاريخ مدون بشريت از آن ياد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژي، در هر عصر و نسلي، به شيوه هاي گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکري جامعه بشري امروز است. با وجود قوانين و مقرراتي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقهاي بين المللي …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يكم

 (1)    سده جديد، چالش‌هاي تازه   1- آغاز هزاره جديد موقعيتي براي جشن و تفكر است.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه 10448 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوريه 1994

* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، * با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» (1)، «ميثاق بين …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

 مجمع عمومی،   با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999

دولتهاي عضو پروتکل حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان. با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

پروتکل اختیاری حقوق کودک درمورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک پورنوگرافی

دولت های عضو این مقاوله نامه: با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

پروتکل اختياري حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

  ترجمه: ن.نوريزاده (سام.آ) کشورهاي طرف پروتکل: – براي پيشبرد کنوانسيون حقوق کودک و حمايت کامل آن و نشان دادن تعهد و توجه فراوان در جهت اعتلاء و حفاظت حقوق کودک. 

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی – مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، ش آ 2106

دولتهاي عضو اين ميثاق: – با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح …

ادامه‌ی مطلب »

Page 195 of 197« First...102030...193194195196197