«

»

جولای 12

اطلاعیه 879 نمایندگی پاکستان

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌:

«فروش و اجاره کودکان و قاچاق اعضای بدن کودکان به ویژه در بین خانواده‌های معتاد وجود دارد».

«در شرایط فعلی قانون مشخص و بازدارنده‌ای در رابطه با فروش، اجاره کودکان یا قاچاق اعضای کودکان وجود ندارد».

« در قوانین فعلی والدین کودک فروش،‌ مجرم شناخته نمی‌شوند»!.

 فاطمه دانشور عضو شورای شهر در دوره چهارم: « در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می‌شوند و اعضای بدن آنها قاچاق می‌شود و مدتی بعد جسد برخی از آنها در بیابان‌ها بدون کلیه و چشم رها شده است».!

شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: یک میلیون بی شناسنامه در کشور وجود دارد.!

در ایران امروز کودکان طمعه بی توجهی و غفلت مسئولین میشوند، پاسکاری آنان، چرخه تکراری و فرساینده‌ای است که برای رسیدن به پاسخ قطعی، نیاز به کفش هائی از  آهن است و دویدن در مسیری دوار؛ بی آنکه نقطه پایانی داشته باشد. گفته اند که موضوع را پیگیری می کنند اما تا این لحظه بچه‌هایی که در آن ماشین حمل گوشت نارنجی جا به جا می‌شدند هم معلوم نیست در کجا هستند و چه می کنند.

شاهدی همراه با شماره پلاک خودرو، خبر از یک ماشین حمل گوشت کانتینردار نارنجی، وسط اتوبان مدرس میدهد در حالیکه حدود 50 کودک شبیه به « کودکان کار» درون آن ساردین شده اند، برای پیگیری از طریق پلیس آگاهی 110، بارها پشت بوق قطع تماس باید انتظار کشید، می گویند به آگاهی وصل‌تان می کنیم و بعد قطع می شود. دوباره می خواهند که صبر کنی و باز قطع می شود. خسته کننده و دردناک است. ما در چرخه تکرار، پوست می اندازیم و بچه ها در ماشین های کانتینر دار نارنجی بزرگ حمل گوشت که آنان را با فریاد و ضجه به قتلگاه میکشاند.

اعضای نمایندگی پاکستان این بی توجهی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض اشکار حقوق کودکان برشمرده٬ وبا توجه به مواد 11 و 35 کنوانسیون حقوق کودکان و پروتكل الحاقى پيمان نامه حقوق کودك درباره خريد و فروش کودکان، باردیگر به دولت جمهوری اسلامی ایران که با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسما به این کنوانسیون پیوسته اند یاد آور می شوند که :

دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند، مُوَظَّف به اجرای آن هستند.

879

  کانون دفاع از حقوق بشر ایران

    نمایندگی پاکستان

ماده‌ ۱۱:كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اقداماتي‌ را در جهت‌ مبارزه‌ با انتقال‌ قاچاق‌ معمول‌ خواهند داشت‌،ماده‌ ۳۵:كشورهای طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ ضروری ملی‌، دو و چند جانبه‌ را برای جلوگيری‌ از ربوده‌ شدن‌، فروش‌ و يا قاچاق‌ كودكان‌ به‌ هر شكل‌ و به‌ هر منظور به‌ عمل‌ خواهند آورد.