«

»

مارس 18

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمايندگی بادن وورتمبرگ 16 مارس 2017

این جلسه در تاریخ 16 مارس 2017 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و تحلیل اخبار ماه گذشته در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای محمدرضا نيكخواه : گزارش و تحليل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه 1395

خانم مونیکا قریشی : بررسی ماده 2 اعلاميه جهانی حقوق بشر و مقايسه ان با قانون اساسی ايران

خانم شراره تقی پور : خشونت و نقض حقوق زنان در ايران