گزارش صوتی جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بمناسبت بیستمین سالروز کوی دانشگاه (۱۸ تیر ۷۸) ۹ جولای ۲۰۱۹

گزارش صوتی جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بمناسبت بیستمین سالروز کوی دانشگاه (۱۸ تیر ۷۸) ۹ جولای ۲۰۱۹ ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر در شبکه مجازی پالتاک برگزار گردید.مهمان این جلسه آقای منوچهر شفایی بودند که به بررسی جنبش دانشجویی در سال ۷۸ یرداختند که علاقه مندان میتوانند فایل صوتی این جلسه را در لینکهای زیر شنوا باشند :

منوچهر شفایی  : بیستمین سالروز جنبش دانشجویی (بخش اول)

منوچهر شفایی بیستمین سالروز جنبش دانشجویی ( بخش دوم)

منوچهر شفایی بیستمین سالروز جنبش دانشجویی   (بخش سوم)

منوچهر شفایی بیستمین سالروز جنبش دانشجویی (بخش چهارم)