«

»

دسامبر 23

گزارش روزنامه Neue Presse دوشنبه 16.12.2013 شماره 295 هفته 51 (مراسم 14 دسامبر)

بریده روزنامه Neue Presse

دوشنبه 16.12.2013 شماره 295 هفته 51

neue press 01

گردهمائی پناهندگان سیاسی ایرانی در مرکزایالت (نیدرزاکسن / هانور)

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، کوششهای کریم لاهیجی را به عنوان شخصیت فعال برای برپائی حقوق بشر مورد ستایش قرار میدهد.

خبرنگار: آندریا شارپن

هانور- مرکز فرهنگی « کروکوس» در شهرک «به مه روده»، صحنه فعالیتهای حقوق بشری: پیش قراولان فعال برای حفظ حقوق بشر از کشور ایران – از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل – شنبه گذ شته (14 دسامبر) به مناسبت شصت و پنجمین سال اولین بازخوانی اعلامیه جهانی حقوق عمومی بشر در یک گردهمائی جشن گرفتند.

این دعوت از سوی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران انجام شد. این سازمان از سالها پیش با همراهی گروه کثیری از ایرانیان مهاجر مقیم آلمان با مرکزیت در شهر هانور اداره میشود .

همزمان در این گردهمائی تلاش طویل المدت پنجاه ساله خدمات بیدریغ کریم لاهیجی از عمرکنونی 72 ساله اش، برای برقراری حفظ حقوق بشردر ایران مورد ستایش قرار گرفت. او که تقریبا 31 سال پیش مجبور به ترک موطن خود ایران شد و به کشور فرانسه گریخت.

« کریم لاهیجی همانند آموزگار من بود»

این گفته شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میباشد « او که با سابقه ترین وکیل دعاوی حقوق بشری در ایران است.» امروز هم لاهیجی نقض دائمی حقوق بشر در ایران را مورد نکوهش قرار میدهد « زندگی روزمره شهروندان ایرانی کاملا در اختیار پاسداران انقلاب ایران میباشد». پس از انتخابات اخیر، رئیس جمهور برگزیده جدید «حسن روحانی»، غیر از چندین نمایش سمبلیک، عملا برای حفظ حقوق انسانها، اقدام خاصی تا بحال انجام داده نشده است. در صورتیکه این سیاستمدار در دوران مبارزات انتخاباتی اش، وعده آزادی های سیاسی بیشتری را عنوان میکرد.«مطبوعات بیشتر تحت فشار قرار دارند.» این گفته انتقادی لاهیجی در این گردهمائی است. غیر از آن موارد اجرای حکم اعدام به مراتب بیشتر شده است و زنان و خردسالان بیشتر از بی عدالتی و نابرابری در رنج هستند، این ها نیز گفتار این فعال در حقوق بشر میباشد.

حتی برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی نیز از این نابرابری های دولتی برخوردار بوده و متحمل زیان هائی سهمناک گردیده است. ایشان به عنوان قاضی رسمی کشور دیگر مجاز به کار نمیباشد و بیشتر به دلیل دفاع قانونی از حقوق زنان و کودکان، مجبور به فرار از ایران شده است و در حال حاضر ساکن کشور بریتانیا میباشد.« این خطر بسیار بزرگی است که سیاست همانند سایه سنگینی بر حقوق بشر فشار میاورد» نکته ای که شیرین عبادی به آن تاکید میکند. با قدری احتیاط و خوشبین تر لاهیجی به این مسئله برخورد میکند: « شرکت مردم در انتخابات و خود آگاهی آنها در مورد حقوق شهروندی پررنگ تر شده است » و این مرا به آینده ای کوشا در جامعه امید وار میکند.

 neue press 02

عکس از: بهرنس

مورد ستایش قرار گرفتند: شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به کریم لاهیجی به مناسبت زحماتش درراه خدمت به حقوق بشر، لوح تقدیر تقدیم نمود.