«

»

فوریه 09

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 فوریه 2018

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

کاوه شیخ محمدی:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

نادر زندی:

بررسی کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی  دریای خزر

سمیه علیمرادی:

فاجعه ایی به نام سد گتوند

بحث آزاد:

دریاچه ها و رودخانه ها در ایران ”  

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

 و درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

زمان:  4 شنبه 14  فوریه  2018  ساعت 1800 به وقت اروپای مرکزی

مکان: این مراسم از طریق پالتاک اتاق کانون آدرس زیر پخش خواهد شد

Paltalk

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran mohitzist

مسئول جلسه : سامان راکی

منشی جلسه : علی شعبانزاده

ادمین های جلسه: علی شعبانزاده، سامان راکی و دکتر زهرا ارزجانی

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

     کمیته دفاع از محیط زیست