«

»

فوریه 08

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش 16 فوریه 2016

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش برگزار میکنند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

فریاد من شکسته اگر در گلو،

و گر فریاد من رسا

من از برای راه خلاص خود و شما،  فریاد می زنم…

 فریاد می زنم…

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

         محمد فرجاد :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه گذشته

         مهراب امیدی اسلامی :

بررسی ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

و  مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

         زرین تاج الیاسی :

بررسی قوه قضائیه در ایران

         محسن مهری :

روز جهانی سرطان

دلارام دره شوری :

شعری از سیمین بهبهانی

بحث گفتگو و پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

این گردهمایی در جمعه۱۶فوریه ۲۰۱۸ ساعت 18:00  به وقت اروپای مرکزی تشکیل و ما مشتاقانه منتظر حضور شما در این جلسه و شنیدن نظرات و سوالات شما خواهیم بود.

مکان : اتاق پالتاک بنا بر آدرسی که در ادامه آمده است

Paltalk

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran, komite Daneshjoo

مسئول جلسه : محمد فرجاد

منشی جلسه : بابک میری

ادمینها و صدابرداران جلسه : دلارام دره شوری، احمدهاشمی نژاد، بابک میری، معصومه توکلی

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی اتریش و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو