«

»

فوریه 05

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 10 فوریه 2018

بازتابی باشیم از حقوق پایمال شده اقوام ایرانی

اینبار نیز با هم هستیم تا صدای خسته ی مظلومان را به گوش جهانیان برسانیم.

 

بخش اول:

صدیقه جعفری

تحليل و بررسی نقض حقوق اقوام در ماه گذشته

منوچهر شفایی

کنوانسیون زبان مادری و مقایسه با  قانون اساسی ایران

بخش دوم:

دکتر زهرا ارزجانی

نگاهی به جغرافیای سیاسی اقوام و امنیت ملی

شهریار ایازی

کولبری  (کسب نان، به نرخ جان)

کاوه شیخ محمدی

وضعیت اقوام و ملل ایرانی

و در انتهای برنامه،  بحث آزاد پیرامون آنچه نمیدانید و یا نمیدانیم.

شنبه 10 فوریه ٢٠١٨برابر با ٢١ بهمن ماه ١٣٩٦

شروع جلسه، ساعت ١٥ به وقت اروپای مركزی و ١٧:٣٠ به وقت ايران

این گردهمائی در فضای مجازی  پالتاك برگزار ميشود که از طريق آدرس زير منتظرشما هستيم:

paltalk

View All

Social Issues and Politics

 Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran, Aghvam

یاد آوری مهم: پیوسته ما بهره میگیریم از نقطه نظرها و دیدگاه های شما در پایان هر بخش, زیرا یک تبادل نظر مفید میتواند بیش از پیش یاری رسان ما باشد برای دست یابی به همه آرمان های مشترک و بشر دوستانه.

با تشکر از : مهناز احمدی مسئول جلسه, کاوه شیخ محمدی گزارشگر

و ادمین ها و صدابردار: جعفری، مصطفی خداکرمی، احسان زندی و کاوه شیخ محمدی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی