«

»

فوریه 05

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018

اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده٢١

هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماًیا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفییا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

نمایندگی سوئیس برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

برنامه سازان :    

          جعفر فرد كريمى :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در دی ۹۶

            رضا امیری :

بررسی ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

         نادر زندی :

مقابله با ناقص سازی زنان

            حميد فرخنده :

وضعيت محيط زيست در ایران

            حميد ابراهيمى :

نگاهی به نارضايتى و حق خواهی اخير مردم

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

محل برگزاری : سوئیس، زوریخ  Kasama, Militärstrasse 87A, 8004 Zürich

   پالتالک، اتاق کانون نمایندگی سوئیس

paltalk

Social Issues and Politics 

Human Rights

KanoonDefaazHoghoghBashar dar Iran namayandegi switzerland

 

شنبه ١٠فوريه ٢٠١٨ برابر با٢١بهمن ماه ٩٦ ساعت١٢:٠٠به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه : رضا امیری

منشی جلسه : هادى زارع

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی سوئیس