«

»

فوریه 05

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 فوریه 2018

نمایندگی نیدرزاگسن برگزار می کند

آموزش و پرورش در ایران

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

  سخنران و موضوع سخنرانی :

 ژاله وفا : محقق و فعال حقوق بشر

بخش اول: حقوق کودک در آموزش و پرورش (خانواده و مدرسه)  

در پایان سخنرانی، پرسش و پاسخ

و در ادامه جلسه: بحث آزاد و تبادل نظر

زمان:  3 شنبه 06 فوریه  2018  ساعت  1700 به وقت اروپای مرکزی

مکان:  اناق پالتاک نمایندگی نیدرزاگسن

Paltalk

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Hannover

مسئول جلسه : دیانا بیگلری فرد

منشی جلسه : سپیده کرامت بروجنی

ادمینهای جلسه: دکترزهرا ارزجانی، سامان راکی، حسین بیداروند، مریم مرادی

 

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

     نمایندگی نیدرزاگسن