«

»

فوریه 05

فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش 18 فوریه 2018

کمیته آموزش و پژوهش هر ماه برگزار میکند:

نحوه ی گزارش نویسی و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر و چگونگی تعیین موضوع جلسات سخنرانی ماهانه (دکتر زهرا ارزجانی)
آشنائی با منشور و اساسنامه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (جمشید غلامی)
آشنایی با نحوه ی اطلاعیه نویسی (صدیقه جعفری)
شرح دستورالعمل های اجرایی برای نمایندگی ها (زویا رزمجو)
چگونگی عملکرد کمیسیون حقوق و چرا شورای حقوق بشر (مریم مرادی)

بدینوسیله از کلیه مسئولین نمایندگی ها و کمیته های تخصصی کانون با اعضای قدیم و جدید  دعوت میگردد تا در این جلسه حضور فعال و موثر داشته باشند .

زمان برگزاری :روز یکشنبه  18  فوریه  2018 ساعت 15  بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش

paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanuon Defa az Hoghoghe Bashare Iran Amoozesh

مسئول جلسه : مریم پور حسینی

منشی و صدابردار : محمد گلستانجو

ادمین های جلسه: دکتر زهرا ارزجانی، معصومه توکلی ، تقی صیاد مصطفی، محمد گلستانجو،

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش