«

»

ژانویه 28

کلیپ صوتی (شرح راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودک قسمت هفتم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر ابوالفضل پرویزی و لیدا اشجعی
تدوین : ابوالفضل پرویزی