«

»

ژانویه 14

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه 19 ژانویه 2018

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی تجمع و تظاهرات

الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

نمایندگی ترکیه برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

علیرضا اسدبکی 

گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ماه گذشته

مهدی گلسفیدی: 

شرح ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 سمیه علی مرادی:                                             

۴ ژانویه روز جهانی بریل

بحث آزاد: با مدیریت جهانگیر گلزار                  

تحلیل و بررسی اعتراضات اخیر مردم ایران

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: جمعه 19 ژانویه 2018 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی ترکیه

paltalk

Social Issues and Politics 

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Namayandegy Türkay

مسئول جلسه : علی شعبانزاده

منشی جلسه: مرضیه بردبار

ادمین های جلسه: بهروز خسروی، علی شعبانزاده، مهدی گلسفیدی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی ترکیه