«

»

ژانویه 10

اطاعیه شماره 938 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

نقض حقوق پیروان ادیان در ایران، روندی مستمر و ادامه دار!.

ماموران علیرضا نیکزاده از دراویش گنابادی  را پس از یک حمله شدید قلبی و علیرغم کهولت سن،  تحت‌ تدابیر امنیتی با دستبند و پابند از زندان به بخش مراقبت‌های ویژه  بیمارستانی در سمنان منتقل کردند!.

۸ محل کسب شهروندان بهایی در چابهار پس از 68 روز، فک پلمب شد اما ، ۱۸ مغازه در زاهدان، ۴ مغازه در ایرانشهر، ۳ مغازه در سراوان کماکان پلمب هستند. گفتنی است که شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

 

طی هفته جاری 2 درویش گنابادی بنام های علی جمشیدی و رضا سوری ساکن خرم‌آباد در منزل شخصی خود و4 درویش ساکن یزد ، مهدی آزادبخت در اراک، کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، محمدرضا درویشی و فائزه عبدی‌پور در بیمارستان دی و ابراهیم شریفی از دراویش گنابادی در شهرستان داران استان اصفهان توسط مأموران امنیتی دستگیر شدند با اتهاماتی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت از طریق عضویت در فرقه! دراویش گنابادی و تشویش اذهان عمومی.
15 دی ماه عبدالحمید آریامنش (قلندرزهی) از شهروندان اهل سنت بلوچ، در روستای لاسجرد از توابع استان سمنان بازداشت شد.


دو کنیسای یهودیان شیراز هم بنام های “کنیسای حاداش” و ” کنیسای کاشی”شبانه توسط افراد ناشناسی که “اراذل و اوباش” توصیف شده اند هتک حرمت و بسیاری از وسایل مذهبی که در اجرای مراسم نیایش به کار می رود غارت شده است.
اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استفاده از مفاده 18« آزادی اندیشه و دین » و 19 « آزادی عقیده بیان » از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین طبق اصل 12 و 13 قانون اساسی،‌ ضمن باور به احترام و رعایت حقوق انسانی‌ و کرامت بشری اعلام میدارند :
تمام کشورهای عضو سازمان ملل، متعهد به اجرای بی‌ کم و کاست این اعلامیه میباشند از جمله جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یکی‌ از کشورهای متعهد شناخته شده و از امضا کنندگان اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر است اما:

هم اکنون حقوق قشر وسیعی از ملت ایران که باورمند و پیرو سایر ادیانند پیوسته نقض میگردد از جمله اعضای جامعۀ بهایی که همچنان با نقض حقوقشان، مورد اذیت و آزار قرار می گیرند، علیرغم آنکه این موارد نقض سالهاست مستند شده است.

اما بانیان و قاتلانشان بدون مجازات آزاد میشوند، هزاران بهایی از مشاغلشان اخراج می گردند، صد ها دانشجو از ادامه تحصیل باز می مانند، بازنشستگی های آنان  متوقف می شود، از استخدامشان در بخش دولتی ممانعت بعمل می آید و حتی صدور مجوزهای کسب و کارشان،  یا تمدید نمی شود و یا عمدا به تأخیر می افتد.

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با محکوم کردن اینگونه اقدامات غیر قانونی خواهان حقوق برابر برای کلیه شهروندان بوده و بار دیگر بر آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، مدنی، عقیدتی و بویژه بازداشتی های اخیر تاکید دارد.

938

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر مادهٔ 18هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد. و مادهٔ 19  هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن بتمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.