«

»

ژانویه 06

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 13 ژانویه 2018

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر انسانی محق به آزادی گردهمايی و تشكيل انجمنهای مسالمت آميزاست.

پس، برای آگاهی رسانی، افشا و انتشار نقض حقوق اقوام محروم كشور ايران می توانیم باهم موانع موجود را شكسته، حامی، همراه وفریاد بلند آنان باشيم.

برنامه سازان و سخنرانان:

مهناز احمدی

تحليل و گزارش نقض حقوق بشر اقوام در ماه گذشته

نیما کاظمی نژاد

بررسی مواد 20 و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قاسم ساكی

حق خشم و بیداری یک ملت

احسان حياك 

راهكار توسعه قدرت زنان در جهت برابری

پرسش و پاسخ در پایان هربخش آزاد است،

بحث آزاد :

پیرامون اعتراض های اخیر مردم ايرانِ

شنبه ١٣ ژانويه ٢٠١٨برابر با ٢٣ دی ماه ١٣٩٦ساعت ١٥ به وقت اروپای مركزی و ١٧:٣٠ به وقت ايران

این گردهمائی در فضای مجازی  پالتاك برگزار ميشود که از طريق آدرس زير منتظرشما هستيم:

 

View All

Social Issues and Politics/

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran, Aghvam

 

و بهره ميگيريم از نقطه نظرها و ديدگاه هاي شما در پايان هر بخش، زيرا پرسش ها و پاسخ هاي شما و سخنرانان ميتواند بيش از پيش ياري رسان ما باشد براي دستيابي به همه آرمان هاي بشر دوستانه و مشتركمان.

با تشکر از: مهناز احمدي مسئول جلسه، قاسم ساكي گزارشگر

وادمين ها و صدابردار: نیما کاظمی نژاد  جعفري و احسان زندي

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی