«

»

ژانویه 05

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای اندونزی ، پاکستان و هسن 7 ژانویه 2018

نمایندگی های اندونزی، پاکستان و هسن برگزار می کنند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ
سخنرانان و موضوع سخنرانی:

         ابوالفضل پرویزی:

تحلیل و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

محمد گلستان جو:

شرح ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران

         لیدا اشجعی:

نگاهی به اعتراضات گسترده در طول حکومت جمهوری اسلامی

      فرهاد نصیری:

روز بین المللی همبستگی بشر

       محمد ابوطالبی:

انقلاب موبایلی 

بحث آزاد :       

 چرائی حوادث و اتفاقات یک ماهه در ایران و عملکرد دولت

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش سخنرانی

زمان برگزارییکشنبه 7 ژانویه 2018 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری: این گردهمائی در فضای مجازی پالتاک با آدرس ذیل برگزار میگردد:

Paltalk:

Social, Issues and Politic

Human Rights

KanoonDefaazHoghogh Bashar dar Iran Indonesia

مسئول جلسه : محمد گلستانجو

منشی جلسه :شیوا روزبه

ادمین های جلسه :ابوالفضل پرویزی، فرهاد نصیری، محمد گلستانجو

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی های اندونزی، پاکستان و هسن