«

»

ژانویه 05

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 14 ژانویه 2018

اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده٤: احدی را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده٥: هیچکس را نباید مورد ظلمـ و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن، یا خلـاف انسانیت و شان بشر قرار داد.

نمایندگی سوئیس برگزار می کند

سخن  رانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

برنامه سازان: 

          هادى زارع:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آذر ماه ۹۶

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

         ليدا شهابى:

رابطه تورم و گرانى با جنبش اخیر مردم ايران

          نيما حسابيان:

اثر قطعنامه های سازمان ملل بر حقوق شهروندی در ایران

          فيروزه ده بزرگى

مفهوم حجاب زن در ايران

بحث آزاد: با مديريت: جعفر فرد كريمى و رسول پورآزاد

جوانان در جمهورى اسلامى ایران

          تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

محل برگزاری: سوئیس، زوریخ  Kasama, Militärstrasse 87A, 8004 Zürich

   پالتالک، اتاق کانون نمایندگی سوئیس

 paltalk

Social Issues and Politics 

Human Rights

KanoonDefaazHoghoghBashar dar Iran switzerland

 

يكشنبه ١٤ژانویه برابر با  ٢٤ديماه١٣٩٦ ساعت.١٤۰۰به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه : رضا امیری

منشی جلسه : نادر زندى

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی سوئیس