«

»

دسامبر 15

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی در 22 دسامبر 2017

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

در استانه روز بین المللی دموکراسی و روز بین المللی همبستگی بشر

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

              جمشید غلامی سیاوزان :

بررسی مواد 1 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر

            مریم مرادی :   

روز 16 اذر 1332 (روز دانشجو) در ایران چه گذشت؟

            حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی :

تفسیر حقوق بشر و دموکراسی در ایران

تقی صیاد مصطفی :

بررسی اخرین حلقه از مرگ هايی كه بعدها به قتل های زنجيره ايی معروف شد

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش، بحث و گفتگو در پایان سخنرانی ها

زمان: جمعه 22 دسامبر 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

Paltalk –

View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegy malaysia

مسئول جلسه: حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

منشی جلسه: سید ابراهیم حسینی

ادمینها: مریم مرادی، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی ، جمشید غلامی سیاوزان

صدا برداران : سید ابراهیم حسینی – جعفر فرد کریمی

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

       کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی