«

»

دسامبر 03

فراخوان جلسه نمایندگی سوئیس را در تاریخ 10 دسامبر 2017

اعلامیه جهانی حقوق بشرماده۲۷

هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه‌های مختلف هنرها  برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود.

هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبییا هنری خویش را داراست

 

نمایندگی سوئیس برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

برنامه سازان:   

         مهدی برنو

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه ۹۶

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

         هادى زارع

10 دسامبر روز جهانى حقوق بشر

        فيروزه ده بزرگى

زندگى و آزادى يواشكى مردم ايران

         نادر زندى

روز جهانى لغو برده دارى

         رسول پور آزاد

نگاهی به 16 آذر، روز دانشجو

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

محل برگزاری: سوئیس، زوریخ  Kasama, Militärstrasse 87A, 8004 Zürich

   پالتالک، اتاق کانون نمایندگی سوئیس

paltalk 

Social Issues and Politics

Human Rights

KanoonDefaazHoghoghBashar dar Iran namayandegi switzerland

یکشنبه ١٠دسامبر برابر با١٩آذر ماه ١٣٩٦ ساعت.١٤۰۰به وقت اروپای مرکزی

 

مسئول جلسه : رضا امیری

منشی جلسه : احمد کاظمی زاده

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی سوئیس