«

»

دسامبر 02

اطلاعیه 923 کمیته دفاع حقوق پیروان ادیان

عدم حمایت ومحافظت از حقوق مسیحیان ایران با نفرت پراکنی علیه پیروان سایر ادیان

تبغیض، نجس شمردن، نفرت پراکنی و سرکوب پیروان سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران یک استراتژی دیرینه است که پیوسته بکار گرفته میشود، سیاستی بمنظورمسموم ساختن افکار توده مردم و کنترل آنها در جهت سیاست هائی که نقض آشکارحقوق باورمندان به ادیان مختلف است و در تضاد با اصل ۱۳ قانون اساسی وناقض مفاد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر.

نمونه:  پذیرش و  ثبت نام  در دوره های مختلف ادیان ستیزی که معادل ۴ واحد درسی محسوب می شود و در آن نشانه های حمایت دولت از برگذازی چنین برنامه ها، کاملا مشهود است.

طی این دوره ها  که با حمایت دستگاههای دولتی برگزار می شود درباره مسیحیّت، زرتشت، بهائیّت، وهابیّت، تصوّف، اهل‌حق و…که جملگی «عرفان‌های کاذب» خوانده می شوند، شیوه های گوناگون نفرت علیه پیروان سایر ادیان توسط اسادان مختلف تدریس و تعلیم داده میشود.

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام  در این دوره ها  که توسط معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم اعلام گردیده عبارتست از: “ارزیابی تحصیلی پایه ششم حوزه‏ های بلند مدت یا گذراندن ۱۵۰ واحد درسی حوزه‏ های سفیران هدایت (با اولویت سطوح بالاتر)؛ یک قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه”. همچنین امکان حضور در هجرت بلند مدت ( ماموریت به سایر کشورها) ؛ امکان شرکت در دوره تکمیلی و پروژه‏های تحقیقاتی؛ امکان عضویت در طرح تبلیغ اینترنتی و تأییدیه اتمام دوره (معادل ۴ واحد درسی)از دیگر مزایای این دوره های آموزشی است و این در حالیست که پیروان ادیان یاد شده وبخصوص بهاییان امکان دفاع از خود و برگزاری برنامه های متقابل را ندارند و چه بسیارند پیروان ادیان مختلف که هم اکنون در زندانهای مختلف ایران که فقط به دلیل تبلیغ یا معرفی باروهای دینی خود زندانی اند.

تشکیل کارگاه نقد و بررسی کتاب مقدس و چگونگی مقابله با گسترش مسیحیت برای آشنایی طلاب و حوزویان مشهد با روش‌های مسیحیت ستیزی، حمله به یهودیت و مسیحیت در تجمع طلاب قم، هشدار به استفاده از نشان ها و صلیبهای مسیحی در تریبون های رسمی و توضیح و توجیه دینی درمنع استفاده از آن، ایراد گرفتن امام جمعه ورامین از کراوات وتشبیه آن به صلیب و … ازجمله تبلیغات وتشویق های افکارعمومی است علیه پیروان سایر ادیان و و ایجاد تشویش در جمع باورمند به ادیان دیگر. دولت جمهوری اسلامی ایران هرچه را که رنگ و نشانی غیر از اسلام داشته باشد را دشمن می‌پندارد و درستیز با آن اقدام میکند:

بی توجهی به تخریب بنای کلیساهای تاریخی، قبرستانهای مختلف مسیحیان ایران، عدم مرمت و نگهداری از کلیسای ارامنه شیرازو تبدیل کلیسای گئورگ مقدس در روستای هفتوان در۳ کیلومتری جنوب شهر سلماس به نمایشگاه سنگ تنها بخشی ازعدم مسئولیت پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اماکن باستانی و هویت تاریخی ایرانست.

اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان و ادیان با استناد به مواد 18 و 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و با تمرکز بر اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ضمن محکوم دانستن اینگونه اقدامات غیر قانونی خواستار رفع هر گونه فرافکنی، توزیع افکار مسموم و حقوق برابر برای تمامی شهروندان باورمند به سایر ادیان در ایران هستند.

923

کانون دفاع از حقوق بشر درایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ماده18 اعلمیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.

ماده 19: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن بتمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.