«

»

نوامبر 27

اطلاعیه 920 نمایندگی اسکاندیناوی

سە نفرجانباخته، دونفر حکم اعدام و یک نفر زخمی

همراه با50 سال زندان و بازداشت، سهم٦٠نفر از خانواده حسین پناهی‌ها

سال ١٣٨٤: فواد حسین پناهی فامیل/ ٦ ما زندان، توفیق حسین پناهی پسرخاله/1سال زندان، عباس  حسین پناهی پسر /1 سال زندان، مهدی حسین پناهی/6 ماه زندان، عابدین حسین پناهی/6ماه زندان، عثمان حسین پناهی/5سال زندان، اسد حسین پناهی/1 سال زندان، مسعود حسین پناهی/2سال زندان.

١٣٨۹:افشین حسین پناهی/18ماه زندان، بدیع حسین پناهی/18 ماه زندان، ماموستا فیض الله حسین پناهی/2سال زندان، محمد پسر ماموستا فیض الله /2سال زندان، مسعودحسین پناهی/14ماه زندان، شمسدین حسین پناهی14ماه زندان، فردین حسین پناهی5 ماه زندان.

سال ١٣٩١: صباح حسین پناهی/18ماه زندان، سیروان خواهرزاده/ 14ماه زندان، شیرزاد حسین پناهی/ 14ماه زندان ، فایق حسین پناهی فامیل/4ماه زندان

سال ١٣٩٤: علی حسین پناهی معلم و حکم 6 سال زندان

سال ١٣٩۶ : سلمان حسین پناهی/6ماه زندان، پویا خواهرزاده/6ماه زندان و2سال حکم تعلیقی، پویا(مقدم)4 ماه زندان، افشین برادر1 ماه در بازداشت اطلاعات، آرش حسین پناهی فامیل/4ماه زندان، و اینک رامین حسین پناهی با توجه به شدت جراحات وارده و سابقه خشونت باری که ماموران  اطلاعاتی و امنیتی ایران در رابطه با فراد خانواده حین پناهی ها دارند، جان وی در خطر جدی است .

چندین نمونه:در هفته های اخیر والدین رامین حسین پناهی بیش از10 بار به ستاد خبری اطلاعات سنندج و قروه احضار شده اند .

 4 نوبت نیمه شب بطور وحشیانه به منزل حسین پناهی هجوم برده اند .

 ۱۸مورد نیروهای سپاه و اطلاعات و حتی نیروانتظامی به منزل حسین پناهی مراجعه  کرده اند.

در تمامی این سالها  محل سکونت پدرو مادر رامین بطور کامل تحت نظر بوده است.

در حال حاضر2 دوربین روی درب منزل حسین پناهی  نصب و کلیه رفت وامدها توسط ستاد خبری اطلاعات کنترل میشود.

دوازدە سال است که خانواده حین پناهی از سوی ماموران و مسئولان رژیم جمهمری اسلامی اشکال  مختلف فشارها و شکنجه های گوناگون از قبیل دستگیری، کشتن، تبعید و انواع فشارهای جسمی و روحی را تجربه کرده اند.

تجربه تلخ قتلهای مکرر و متعدد اعضای خانواده “اشرف و صباح و مسعود حسین پناهی.

 صدمات جسمی و روحی “انور حسین پناهی” در دوران هفت سال بازداشت در سلول‌های انفرادی اطلاعات و….

اعضای  نمایندگی اسکاندیناوی ضمن محکوم کردن اینگونه اقدامات غیرقانونی بار دیگر یاد آورمیشویم:

  • نقض ماده های ۵،۸ ،۹ و۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر،

  • نقض ماده ۷ کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،

  • نقض کنوانسیون منع شکنجه، رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده

  • نقض اعلامیه مجمع عمومی را که، مبتنی است بر حمایت از انسانهایی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه، غیرانسانی و رفتارهایی که باعث سلب حقوق اجتماعی آنها میشود.

همکاران ما در نمایندگی اسکاندیناوی خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده و همچنان از وجدان های بیدار میخواهند تا به وضعیت تمامی زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی که سالهاست در سکوت و بی عدالتی محبوس اند توجه ویژه ای نشان داده و سعی خود را در جهت آزادی آنان به کار گیرند.

 920

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی اسکاندیناوی