«

»

نوامبر 14

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017

دیده بانی از نقض حقوق ایرانیان داخل و خارج و افشای آن سرلوحۀ وظایف ماست

با توجه به سانسور گسترده در رسانه ها، ما اعضای كميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی تنها با یاری و همراهی شما میتوانیم:

بازتابی باشیم از حقوق پایمال شدۀ اقوام ایرانی

 

شنبه ١٨نوامبر ٢٠١٧، ساعت ١٥ بوقت اروپاي مركزی برابر با:

٢٨آبان ماه ١٣٩٦ ساعت  ١٧٣٠

برنامه سازان و سخنرانان:

          محمد ابوطالبي : تحليل و گزارش موارد نقض حقوق بشر اقوام در ماه گذشته و مطابقت آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر

          احسان زندي لک : بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، مطابقت ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وضعیت اجرائی ان

           قاسم ساكي: چگونگی و چرایی اعدام در ایران

          كاوه محمدی:  ایران و تبعيض نژادی

           نیما کاظمی نژاد:  زلزله یا نقض حقوق بشر

 

در پايان بحث آزاد و ادامۀ بررسی وضعیت فعالان حقوق بشر در ایران امروز.

با توجه به اينكه اين گردهمايي در فضاي مجازي پالتاك برگزار ميشود، از طريق آدرس زير به ما بپیوندید:

paltalk

 View All

Social Issues and Politics/ Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran, Aghvam

بهره ميگيريم از نقطه نظرها، انتقادها و ديدگاه های شما در پايان هر بخش، زيرا نظرات شما ميتواند بيش از پيش ياری رسان ما باشد برای دستيابی به همه آرمان های بشر دوستانه و مشتركمان.

سپاس فراوان داريم از ساير مسئولين، همكاران و فعاليني كه در برگزاري اين نشست پيوسته مددكارمان بوده و هستند، از جمله:

مهناز احمدي مسئول جلسه، قاسم ساکی گزارشگر

ادمين ها و صدابرداران: جعفری، احسان زندي و احسان سرگزي

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی