«

»

نوامبر 14

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017

نمایندگی مالزی برگزار می کند.

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

در استانه روز جهانی کودک و روز جهانی تلوزیون

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی:

کودکان کار در ایران

مریم مرادی :

بررسی مساله خشونت علیه زنان و توانمندسازی زنان

تقی صیاد مصطفی :

نگاهی به صدا و سیما در ایران به مناسبت روز جهانی تلویزیون

بحث و گفتگو،  پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

توضیح اینکه : پس از پایان سخنرانی برای سال کاری 2018 مسئول جدید نمایندگی مالزی با حضور دو نفر از اعضای محترم هیئت رئیسه با اخذ رای انتخاب خواهد شد.

زمان: شنبه 18 نوامبر 2017 ساعت 1800 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

Paltalk 

View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegy malaysia

مسئول جلسه: جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه: سید ابراهیم حسینی

ادمینها: مریم مرادی، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی، جمشید غلامی سیاوزان

صدا بردار : سید ابراهیم حسینی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

       نمایندگی مالزی