«

»

نوامبر 13

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های هسن ،اندونزی و پاکستان 12 نوامبر2017

سخنرانی جلسه ماهیانه مشترک نمایندگی های هسن ، اندونزی و پاکستان مورخه 12 نوامبر2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال نمایندگی ها و با همراهی سایر دوستان و همراهان فعال حقوق بشر بصورت عمومی در اطاق پالتاک برگزار گردید .همکاران محترم با موضوعات متفاوت سخنرانی خود را ایراد نمودند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر دریافت نمایند.

خانم سمیه مهربانی : تحلیل خبرهای نقض حقوق بشرایران در ماه گذشته

خانم لیدا اشجعی اسالمی : ناگفته هایی از سازمان گدایان و زنانی که مسئول زائیدن کودکان هستند 

اقای ابوالفضل پرویزی : معضلات دگرباشان جنسی و جایگاه آنان در جمهوری اسلامی ایران

اقای فرهاد نصیری : روز جهانی قربانیان ترافیک جاده ایی

اقای محمد گلستانجو :  شرح ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران