«

»

نوامبر 05

فراخوان  جلسه ی مشترک کمیته دفاع از حقوق هنـر و هنرمندان و نمایندگی بادن- وورتمبرگ در 16 نوامبر 2017

ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

 فراخوان  جلسه ی سخنرانی مشترک

کمیته دفاع از حقوق هنــــر و هنـــرمندان و نمایندگی بادن وورتمبرگ

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

          دیانا بیگلری فرد:

تحلیل و بررسی موارد نقض حقوق در ماه گذشته

          وحید ترابی :

نگاهی به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در ایران

          امیر شاه میرزایی :

چرائی جلوگیری از ورود مردم برای بزرگداشت کوروش در پاسارگارد

          علیرضا شعبان زاده:

به مناسبت روز جهانی بردباری رنسانسی برای تغییر

          شراره تقی پور:

به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: پنجشنبه 16 نوامبر 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte Honar

مسئول جلسه: مونیکا قریشی  

منشی جلسه : مرضیه بردبار

ادمین جلسه : علیرضا شعبانزاده ، مهدی گلسفیدی ، بهروز خسروی

                                                 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق هنرو هنرمندان و نمایندگی بادن-وورتمبرگ