«

»

نوامبر 03

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش 25 اکتبر 2017

این نشست روز چهارشنبه مورخه 25 اکتب 2017 در ساعت 18 بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک آموزش با حضور 3 نمایندگی اسکاندیناوی، سوئیس و نیدرزاکسن و با مدیریت آقای منوچهر شفایی و جمشید غلامی سیاوزان برگزار گردید. که علاقه مندان میتوانند از فایلهای زیر دریافت کنند.

اقای پوریا نخبه زعیم : منشور، اساسنامه، اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه ی همکاری با آن

اقای جمشید غلامی سیاوزان : آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی

اقای محسن سیاحی : تاریخچه حقوق بشر

اقای منوچهر شفایی : تاریخچه حقوق بشر و کنوانسیون هائی که ایران امضا نموده