«

»

نوامبر 02

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان، اندونزی و هسن در 12 نوامبر 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های

اندونزی وپاکستان و هسن

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:


            سمیه مهربانی :

تحلیل و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

             لیدا اشجعی :

                       ناگفته هایی از سازمان گدایان و زنانی که مسئول زاییدن کودکان هستند

            ابوالفضل پرویزی :

 معضلات اجتماعی دگرباشان جنسی و جایگاه آنان در جمهوری اسلامی ایران

            فرهاد نصیری : 

روز جهانی قربانیان ترافیک جاده ایی

          محمد گلستان جو :

شرح ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اجرائی ان

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش سخنرانی

زمان برگزاری : یکشنبه 12 نوامبر  2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری: این گردهمائی در فضای مجازی پالتاک با آدرس ذیل برگزار میگردد:

Paltalk: View all

Social, Issues and Politic

Human Rights

KanoonDefaazHoghogh Bashar dar Iran Indonesia

مسئول جلسه : محمد گلستانجو

منشی جلسه :شیوا روزبه

ادمین های جلسه :ابوالفضل پرویزی ، فرهاد نصیری ، محمد گلستانجو

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی های اندونزی و پاکستان و هسن