«

»

نوامبر 02

فراخوان نمایندگی سوئیس در 12 نوامبر 2017

مواد ۶ و۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
مادهٔ ۶: هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
ماده ۲۰: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

 

نمایندگی سوئیس برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

برنامه سازان:   

                     مهدی برنو:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه ۹۶

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

                   احمد کاظمی زاده:

25 نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان

                   جعفر فرد کریمی:

روز جهانی کودک

بحث آزاد:

آیا حقوق بشر امری ذاتی است؟

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

محل برگزاری: سوئیس، زوریخ  Kasama, Militärstrasse 87A, 8004 Zürich

   پالتالک، اتاق کانون نمایندگی سوئیس

 paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

KanoonDefaazHoghoghBashar dar Iran namayandegi switzerland

یکشنبه ۱۲نوامبر برابر با۲۱آبان ماه۱۳۹۶  ساعت۱۵.۰۰به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه : رضا امیری

منشی جلسه : نیما حسابیان

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی سوئیس