«

»

اکتبر 29

اطلاعیه 913 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

انتخاب «ساره امیری» دختر ایرانی بلوچ بعنوان وزیر علوم امارات مبارک باد

در حالیکه: برخلاف مواد 6 و 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین ایران اجازه نمی‌دهد زنان به مقامات کلیدی کشور برسند.

در حالیکه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه راه های ورود به  وزارت و ریاست جمهوری را برای زنان مسدود کرده است.

در حالیکه: بین وزرای کابینه آقای روحانی برخلاف وعده های داده شده، هیچ بانوئی حضور ندارد.

در حالیکه: اقوام ساکن سیستان و بلوچستان از محروم‌یت های شدید در رنجند و بجرم سنی مذهب بودن از کلیه حقوق شهروندی محروم.

در حالیکه: دختران و بانوان بلوچ و سایر اقوام ایران همچنان اجازه تدریس به زبان مادری خویش را ندارند.

در حالیکه: دخترکان بلوچ از بابت نبود آب شرب، سوء تغذیه و ضعف بهداشت، به چند نوع بیماری مبتلایند .

در حالیکه: چهار هزار سیستان و بلوچستانی فاقد شناسنامه (هویت) می باشند.

در حالیکه: زنان سیستان و بلوچستان در قعر جدول دسترسی به اینترنت و رسانه‌های جمعی قرار دارند.

در حالیکه: طبق فرامین صادره، زنان ایرانی حق ورود به استادیوم های ورزشی را هم ندارند.

در حالیکه:آتوساعباسی دارای چندین مدال برون‌مرزی و رکورد دار سرعت بانوان ایران، به دلیل نیاز مالی، درکنار کودک خردسالش دستفروشی می‌کند.

در حالیکه: قاتل به تجاوز و کشتن کودکی 5/2 ساله اعتراف میکند اما حجت الاسلام علی مصطفوی‌ نیا دادستان رشت تکذیب میکند.

در حالیکه:سرایدار مدرسه ای در ارومیه به دانش آموز دبستانی، تعدی و تجاووز میکند، اما عباس حسنخانی فرماندار ارومیه تکذیب میکند.

و در حالیکه:به لحاظ محرومیت های گsترده درسیستان بلوچستان، بسیاری از کودکان بلوچ نمی توانند ردای“دانش”را  به تن کنند، محرومیت در سیستان و بلوچستان از نوع: بیکاری، فقر، نبود اشتغال، بازداشت، بازجویی، ممنوعیت، تعطیلی و پلمپ کسب و کار برای فشار آوردن جهت همکاری با نیروهای امنیتی.

محرومیت یعنی،شیون های خواهر، مادر و همسر بر پیکر بیجان جوان برومندی که با تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی آنهم تنها بر مبنای ظن و خیال، به اتهامی ثابت نشده که  در روز روشن کشته شده است.

محرومیت یعنی کودکانی با قدی کوتاه، رخساره ای زرد، چشمانی کمسو و چهره ای رنگ پریده، به دلیل سوء تغذیه، محرومیت غذائی، بی توجهی و ناکارآمدی مسئولین امر در ایران.  

اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی با تاکید بر ماده شماره1 برابری و ماده شماره2عدم تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر بار دیگر:

انتخاب خانم« امیری» را تبریک می گویند، همراه با این پرسش که جایگاه مطالبات اقوام و به ویژه زنان ایران در جمهوری اسلامی کجاست و کدام مسئول پاسخگوی حقوق آنان است؟.

913

کانون دفاع از حقوق بشر درایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایران

ماده6 :هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 7:همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند، همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند