«

»

اکتبر 16

فراخوان جلسه کارگاه آموزشی کمیته آموزش و پژوهش در 31 اکتبر 2017

کمیته آموزش و پژوهش هر ماه برگزار میکند:

کارگاه آموزشی :

گفت و گو پیرامون مفاهیم حقوق بشر

                                           حق انتخاب شدن

و

                                                        حق انتخاب کردن

این جلسات به منظور تبادل دانسته ها و تجربیات مان با یکدیگر می باشد، شایسته است تا با مطالعه، تحقیق و آشنائی پیرامون موضوع در این جلسه حضور بهم رسانیم .

با مدیریت : امیر نیلو (فعال حقوق بشر)

زمان برگزاری :روز سه شنبه  31  اکتبر  2017 ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش

paltalk

View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanuon Defa az Hoghoghe Bashare Iran Amoozesh

مسئول جلسه : مریم مرادی

ادمین های جلسه:  تقی صیاد مصطفی – محمد گلستانجو – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش