«

»

اکتبر 16

فراخوان جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 25 اکتبر 2017

کمیته آموزش و پژوهش برگزار میکند:

پیرامون آشنایی با:

                                            1 . منشور، اساسنامه، اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه ی همکاری با آن

                                           2 . تاریخچه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها

                                           3 . کمیسیون حقوق بشر و چگونگی تبدیل آن به شورای حقوق بشر و روش اجرائی ان ها

                                           4 . آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی

                                           5 . کنوانسیون هائی که ایران ان ها را امضا نموده و متعهد است

بدینوسیله از مسئولین و کلیه اعضای نمایندگی های (اسکاندیناوی، سوئیس و نیدرزاکسن) دعوت میگردد تا ضمن مطالعه و بررسی پیرامون چگونگی انجام فعالیت در خصوص موضوع برنامه  با آمادگی برای آموزش در این گفت و شنود صمیمانه شرکت نمایند .

مدیریت جلسه :  جمشید غلامی سیاوزان، منوچهر شفائی  

زمان برگزاری : روز چهارشنبه 25  اکتبر 2017  ساعت 18 بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : پالتاک اتاق کمیته آموزش و پژوهش

paltalk

View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanune Defa Az Hoghoghe Bashare Iran Amoozesh

مسئول جلسه : مریم مرادی

ادمین های جلسه : تقی صیاد مصطفی، محمد گلستانجو، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش