«

»

اکتبر 12

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی 15 اکتبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی
سخنرانی ، بحث و گفتگو ، پرسش و پاسخ


ثبت نام و معرفی کاندیداها جهت مسئولیت نمایندگی اسکاندیناوی در دوره یکسال 2018

 

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

         مهناز احمدی:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

      معصومه توکلی:

بررسی ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر

 و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اجرائی ان

         احسان حیاک:

روز جهانی کودک و وضعیت کودک و کودکی در ایران

         سعید حسینی:

دل نوشته: زن تیره روز

       احمد هاشمی نژاد:

وضعیت آزادی بیان اندیشه در ایران

رای گیری و انتخاب مسئول نمایندگی اسکاندیناوی برای دوره یکسال 2018

  • تبادل نظر ، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

  • در انتها بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان: یکشنبه  15 اکتبر 2017 ساعت 21:00 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک اتاق کانون، نمایندگی دانمارک

Paltalk

Social, Issues and Politics

Human Rights

kanon defa az hoghoghe bashar Iran namayandegi DK

مسئول و منشی جلسه: محمد حاجی امیدی

ادمین های اتاق: پوریا زعیم، احمد هاشمی نژاد، محمد حاجی امیدی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی اسکاندیناوی