«

»

سپتامبر 18

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) 26 سپتامبر 2017

کمیته آموزش و پژوهش هر ماه برگزار میکند:

کارگاه آموزشی :

 

گفت و گو پیرامون مفاهیم حقوق بشر

                                                                      عدالت،

                                                                                                    برابری

این جلسات به منظور تبادل دانسته ها  و تجربیات مان با یکدیگر می باشد، شایسته است تا با مطالعه، تحقیق و آشنائی پیرامون موضوع در این جلسه حضور بهم رسانیم .

          با مدیریت :

بانو مریم پور حسینی  ( فعال حقوق بشر)

 

زمان برگزاری :روز سه شنبه  26  سپتامبر  2017 ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش

paltalk

View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanuon Defa az Hoghoghe Bashare Iran Amoozesh

 

مسئول جلسه : مریم مرادی

ادمین های جلسه:  تقی صیاد مصطفی، محمد گلستانجو، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش