«

»

سپتامبر 13

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های اندونزی و پاکستان 10 سپتامبر 2017

سخنرانی جلسه ماهیانه مشترک نمایندگی های اندونزی و پاکستان مورخه 10 سپتامبر 2017 که با حضور اعضای فعال نمایندگی ها و با همراهی سایر دوستان و همراهان فعال حقوق بشربصورت عمومی در اطاق پالتاک برگزار گردید .همکاران محترم با موضوعات متفاوت سخنرانی خود را ایراد فرمودند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای صبط شده زیر شنوا باشند.

اقای بوالفضل پرویزی : تحلیل خبرهای نقض حقوق بشرایران در ماه گذشته

خانم لیدا اشجعی اسالمی :  تصویب مجازات‌های سنگین برای مواردی از(کودک‌آزاری) در ایران

اقای محمد گلستانجو : مقایسه ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی در ایران

بحث ازاد : اموزش و پرورش و مشکلات ان در ایران