Daily Archive: ژانویه 29, 2018

ژانویه 29

اطلاعیه شماره 955 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تبعیض جنسی و جنسیتی قانون و اجرای قصاص

نظر به اینکه کشور ایران در سال 1327 از جمله کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و متعهد به اجرای مفاد آن میباشد، و با توجه  به ماده7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است، نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 29

اطلاعیه شماره 954 نمایندگی های بادن وورتنبرگ و مالزی در خصوص ضرب و شتم ، بازداشت و کشتن

طبق مادهٔ ۲۰  اعلامیه جهانی‌ حقوق بشرهر انسانی حق آزادی کامل دارد برای گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز، در همین ماده نیز آمده است:هیچکس نمی‌باید مجبور به شرکت در هیچ انجمنی گردد، طبق ماده‌ 21 میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق‌ تشكيل‌ اجتماعات مسالمت‌ آميز رسميت‌ دارد و اين‌ حق‌ تابع‌ …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 29

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن در هانوفر 3 فوریه 2018

نمایندگی نیدرزاگسن در هانوفر برگزار می کند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 29

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران)

علل رخداد فرو نشست ها چیست ؟ و ارتباط آن با بحران آب چگونه است ؟ با توجه به این‌که «فرونشست زمین» درکشور ما سابقه زیادی دارد و موجب خسارات بسیاری هم شده است؛ چه عوامل طبیعی و انسانی را می‌توان عامل ایجاد این بحران معرفی کرد ؟ با وجود آنکه ایران چندین سال است …

ادامه‌ی مطلب »