بایگانی موضوعی: فراخوان ها

فوریه 19

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست 23 فوریه 2018

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، کمیته دفاع از محیط زیست و نمایندگی ترکیه مشترکا برگزار می کنند. سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ سخنرانان و موضوع سخنرانی:

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 10

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 18 فوریه 2018

**برای آگاهی از حقوق اولیه و ذاتی مان گرد هم می آییم** نمایندگی اسکاندیناوی برگزار می کند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 09

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 فوریه 2018

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار می کند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ سخنرانان و موضوع سخنرانی: کاوه شیخ محمدی: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 08

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 25 فوریه 2018

مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند 14 دسامبر 1990 1.نظام دادگستری نوجوانان باید از حقوق و ایمنی نوجوانان پشتیبانی و از رفاه و سلامت جسمی و روانی آنان حمایت کند از حبس باید به عنوان آخرین راه چاره استفاده کرد.

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 08

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش 16 فوریه 2016

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش برگزار میکنند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ فریاد من شکسته اگر در گلو، و گر فریاد من رسا من از برای راه خلاص خود و شما،  فریاد می زنم…  فریاد می زنم…

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 05

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 10 فوریه 2018

بازتابی باشیم از حقوق پایمال شده اقوام ایرانی اینبار نیز با هم هستیم تا صدای خسته ی مظلومان را به گوش جهانیان برسانیم.   بخش اول: صدیقه جعفری تحليل و بررسی نقض حقوق اقوام در ماه گذشته منوچهر شفایی کنوانسیون زبان مادری و مقایسه با  قانون اساسی ایران بخش دوم: دکتر زهرا ارزجانی نگاهی به …

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 05

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018

اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده٢١ هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماًیا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد. ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق …

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 05

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های اندونزی، هسن و پاکستان 11 فوریه 2018

نمایندگی های اندونزی، پاکستان و هسن برگزار میکنند سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 05

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 فوریه 2018

نمایندگی نیدرزاگسن برگزار می کند آموزش و پرورش در ایران سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 05

فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش 18 فوریه 2018

کمیته آموزش و پژوهش هر ماه برگزار میکند:

ادامه‌ی مطلب »

Page 1 of 6912345...102030...صفحه آخر