سپتامبر 10

اطلاعیه ی شماره 517 کمیته ی جوان و دانشجو

سپتامبر 04

فراخوان جلسه داخلی نمایندگی سویس

سپتامبر 04

فراخوان جلسه ی نمایندگی هانوفر

سپتامبر 03

فراخوان جلسه ی عمومی در تاریخ 7 سپتامبر

سپتامبر 02

اطلاعیه ی شماره 515 نمایندگی گیسن ” انسانهائی بی سزمین تر از باد”

سپتامبر 02

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 

سپتامبر 02

گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست-مرداد 93

حسین محمودی – سارا فرامرزی   انسان از حق آزادی،برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه را میسر سازد برخوردار است . حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی میگردد.از این رو فعالیت های …

ادامه‌ی مطلب »

آگوست 27

جلسه سخنرانی آقای رافت

آگوست 26

اطلاعیه 514 کمیته

آگوست 26

اطلاعیه 513 کمیته ادیان