«

»

آگوست 17

اطلاعیه شماره 893 نمایندگی مالزی در خصوص برده داری مدرن

« برده داری مدرن »

مخفیانه، آرام، پنهانی اما مستمر و پر رنگ در ایران

سازمان ملل و سازمان بین المللی کار: بردگی یک پدیده جهانی است و به همان میزان که بر کشورهای فقیر تاثیر گذار است، در کشورهای ثروتمند نیز جریان دارد، بیش از ۲۷میلیون انسان اعم از مرد، زن و کودک  در قرن 21 هر روز در نظام بردگی و در شرایط بردگی بسر می برند،  بردگی سنتی یا مدرن با توجه به تقاضای بازار رو به افزایش است .

بیگاری، سوء استفاده از نیروی کارگران و کودکان در معادن، کوره های آجر پزی و کارگاههای قالیبافی، خرید و فروش کودکان، زنان و یا اعضای بدن انسان ها، اشتغال در کوره های آجر پزی ، کشاورزی، کسب درآمد از کودکان کار و اجاره ای، سوء استفاده و بهره برداری از نیروی کارگران مهاجر، بهره کشی جنسی، آموزشهای مسلحانه، اعزام و استفاده ابزاری از کودکان و نوجوانان در جنگ های مختلف عراق و سوریه، قاچاق انسان، بهره بری و استثمار کارگران توسط کارفرفرمایان زیاده خواه  در سراسر ایران بدون پرداخت دستمزد، حق و حقوق آنان طی چندین ماه متوالی و… یعنی نظام فراگیر برده داری، که با توجه بحران اقتصادی کنونی ایران روز به روز در حال افزایش است.

«ناوی پیلای» کمیسر عالی سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر:

« بردِگی مدرن« = « جنایت علیه بشریت »

اعضای نمایندگی مالزی ضمن گرامیداشت 23 آگوست روز جهانی یاد آوردن تجارت برده و لغو آن، بااستناد  به ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشرو محکوم نمودن انواع بردِگی مدرن نامبرده در دولت جمهوری اسلامی ایران،مخالفت خود را نسبت به هرگونه بردِگی و استثماراعلام میدارند .

893

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی مالزی