«

»

آگوست 06

اطلاعیه 886 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

7 سال بلاتکلیفی برای لایحه حمایت از حقوق کودکان!.

 ازواج کودکان یا سرنوشت تلخ پسربچه ها و دخترکانی که قربانی خواست والدین میشوند، سنتی به ظاهر فراموش شده اما واقعیتی دردناک که برخلاف قوانین و کنوانسیون های جهانی همچنان دامنگیر کودکان ایران است، کودکانی که عمر و آینده آنان لگد مال محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده و جامعه می شود و سرنوشتشان در قمار رسم ها و سنت های نادرست به یغما می رود.

بر اساس «کنوانسیون حقوق کودک»، هر فرد تا زمانی که سن 18 سالگی را پشت سر نگذاشته است کودک شمرده می شود، یعنی:

ازدواج پیش از رسیدن به سن 18 سالگی، ازدواجی غیرقانونی است و براساس ماده 1041 قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران بالای 13 سال و برای پسران بالای 15 سال است.

اما عقد نکاح زیر سن قانونی با اجازه والدین، مجاز دانسته می شود!و بر این اساس دختران بدون منع قانونی از 6 سالگی می توانند ازدواج کنند که در سایه این مجوز:

در سال 1392، بیش از 41 هزار دختر و نزدیک به 300 پسر زیرِ سن قانونی ازدواج کرده اند.

در هفت شهراستان خراسان ازدواج 10 دختر زير ده سال و٢٧پسر زير ١٥ سال  ثبت شده است.

درسال 1394ازدواج 43 هزار  دختر10 تا 15 ساله در ایران ثبت گردیده که تعداد 2 هزار تن از همسر خود جدا یا بیوه شده اند.

سال 94 نسبت به سال 93 تعداد ازدواج کودکان 10هزار مورد افزایش داشته است.

در بسیاری اوقات ازدواج کودکان بدون ثبت رسمی و فقط با خواندن چند جمله بزبان فارسی و عربی( صیغۀ عقد) انجام مشود که همین موضوع دلیلی است برعدم آمار دقیق ازدواج کودکان در ایران.

درحالیکه سن قانونی برای انجام معاملات اقتصادی، نوشتن قرارداد،دریافت گواهینامه و…بالای18 سال است اما افرادِ زیرِ همین سن می توانند ازدواج کنند!. متاسفانه در قانون مجازات جدی برای ثبت ازدواج زیر سن قانونی وجود ندارد.

نیاز اقتصادی و ( فقر) فرهنگی از مهمترین دلایل  شکل گیری ازدواج کودکان در ایران است.

پراکندگی قومیتی ازدواج کودکان در سال 1395: 15 درصد اقوام ترک،4.5 درصداقوام کرد، 3.8 درصد اقوام لر، 15 درصد فارس، 4.5 درصد لک، 8.5 درصد بلوچ، 8 درصد عرب، 2.5 درصد سیستانی، 4.7 درصد هزاره، 8 درصد پشتو،10 درصد تاجیک،‌12 درصد مازنی، 2.5 درصد ازبک، 0.5 درصد گیلک و 0.5 درصد در میان سایر اقوام.

و سن ازدواج نیز: 25.5 درصد بین 11 تا 13 سال، 55 درصد بین 14 تا 16 سال، 18 درصد بین 17 تا 18 سال و 2 درصد کمتر از 10 سالگی ازدواج کرده‌اند که 78 درصد این افراد دارای پدر معتاد، 16 درصد دارای مادر معتاد و 6 درصد دارای والدین معتاد بوده‌اند.

اعضای کمیته دفاع ازحقوق كودك و نوجوان، بار ديگر تعهد کشور ایران نسبت به اجرای کنوانسیون و پیمان نامه های حقوق کودکان را به مسئولین يادآورشده و اعلام میدارند كه طبق ماده ١كنوانسيون حقوق كودك :

افراد زير سن ١٨سال كودك محسوب می شوند، ما ضمن محکوم نمودن این نابسامانی قانونی خواستار تصویب و اجرای لایحه حمایت از حقوق کودکان براساس کنوانسیون های جهانی حقوق کودکان هستیم، لایحه ای که 7 سال است در پیچ و خم های تعریف سن کودکی سرگردان مانده است .

886

كانون دفاع ازحقوق بشر در ايران

كميته دفاع از حقوق كودك و نوجوان