«

»

آگوست 09

فراخوان میز کتاب نمایندگی دانمارک

Denmark

ماده اول کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي_قتل عام_ مصوبه 9 دسامبر 1948

دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند.

ماده دوم کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي_قتل عام_ مصوبه 9 دسامبر 1948

در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود: …….

فراخوان گردهمائی و میز اعتراضی

دولت جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه هزاران انسان آزاده و آزاد اندیش را در تابستان 1367 به دستور ولایت فقیه در دادگاهی 3 نفره به جوخه مرگ سپرد.

ما همواره یادآور این نقض حقوق بشر به ویژه کنوانسیون منع کشتار جمعی مصوبه 9 دسامبر 1948 بوده و خواهان محاکمه آمران و عامرین این جنایت غیر انسانی میباشیم.

 

با ما همراه شوید

 

زمان برگزاری: 16.00 الی 17.30 پنجشنبه 15 آگوست 2013

محل برگزاری: دانمارک,وایله, بازار وایله

Danmark, Vejle, Vejle gågade

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی دانمارک