«

»

جولای 14

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگی های اندونزی و پاکستان 11 جولای 2017

در نشستی که در تاریخ 11 جولای 2017 در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال نمایندگیهای فوق  و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک نمایندگی اندونزی برگزار گردید دررابطه با موضوعات مختلفی سخن به میان آمد که علاقه مندان میتوانند مباحث مطرح شده در این جلسه را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای ابوالفضل پرویزی : بررسی و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته

خانم لیدا اشجعی اسالمی : بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی و مقایسه آن با قانون اساسی ایران

خانم رحیله جهاندیده : بررسی سند 2030

اقای محمد گلستان جو : بررسی فرمان آتش به اختیار