اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت

طبق مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر، با استناد به ماهیت اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر مبنی بر احترام به حقوق اساسی انسانی‌ و کرامت بشری،با در نظر گرفتن اصل ۲۳ قانون اساسی‌ که اشاره به آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید دارد،  و در تضاد با اصل ۲۶ قانون اساسی‌ که اشاره  به … ادامه خواندن اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت