«

»

مه 28

اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان

کودکانی که خریده می شوند و کودکانی که بفروش میرسند،

آری « درد » را از هر طرف بخوانی درد است.

کودکانی که از والدین کارتن خواب پا به عرصه وجود می گذارند، نو نهالانی که از آغاز کودکی برای گدایی آماده می شوند تا هر چه بیشتر بتواند دل عابران شتابان شهرشان را به درد آورند، نوزادانی که توسط دلالان و در هجوم  فقراقتصادیِ توأم با فقر فرهنگی، در میان ساکنین مناطق مرزی، شهر ها و روستاهای دورافتادۀ همۀ  استان های ایران، چوب حراج والدین معتاد و بی‌بضاعت بر پیکرشان نواخته میشود، به اندکی ناچیز خریداری و به بهائی گزاف فروخته میشوند، کودکانی که از زمان چشم گشودن به این جهلن فروخته می شوند تا  کسب درامدی باشند برای انکه در آغوش داردشان، مادرانی که در تنگنای فقر قرار می گیرند و  برخلاف میل باطنی، جگر گوشه هایشان را واگذار می کنند…. به فراوانی و روز افزون انجام می گیرد و دولتمرادان نیز معترفند و مُهر تائید می زنند:

همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: فروش نوزاد از کلان شهرها به روستاها و شهرهای کوچک نیز کشیده شده است.

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان: امروز شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم.

همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: بعلت فقر موجود در جامعه والدینی که حتی معتاد نیستند اقدام به فروش کودکان خود می‌کنند.

اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون نود مجلس: افزایش کودک فروشی نتیجه فقر و بیکاری در جامعه است که مسئولان فقط تماشاگرند.

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان از جمله عوامل فروش کودکان است.

یحیی کمالی‌پور، نایب‌ رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

نه ‌قانونی شفاف و روشن برای برخورد با کودک ‌فروشی داریم،

 نه مرکزی و مرجعی که این آسیب را مدیریت کند. 

فعالین کمیته دفاع از حقوق کودکان و نوجوان ضمن ابراز تاسف از این اسییب رنج آور، گسترده و روزافزون، اعلام میدارند که برای دستیابی کودکان ایران به تمامی حقوق پایمال شده و همچنین برقراری و اجرای کلیه مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان نامه های جهانی، کنوانسیون ها، پروتکل های الحاقی، معاهدات بین المللی، و به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاينفك‌، برابر و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری از پای نخواهند نشست.

ما فعالین حقوق کودکِ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  با باور به اینکه دوران‌ كودكی مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ويژه‌ می‌باشد، با اعتقاد به‌ اين‌ كه‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصليی جامعه‌ و محيط‌ طبيعيی برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً كودكان‌ مي‌بايستيی از حمايت ها و مساعدت های‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود كه‌ بتواند مسئوليت های‌ خود را در جامعه‌ ايفا كند و با تشخيص‌ اينکه‌ كودك‌ برای رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصيتی‌ خود می‌بايستيی در محيط‌ خانواده‌ و در فضايی (مملو) از خوشبختی‌، شادی، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود، عزم‌ خود را براي‌ افزايش‌ پيشرفتهای‌ اجتماعي‌ و معيارهای‌ زندگی بهتر توأم‌ با آزادي‌های‌ بيشتر برای نوکان و جوانان ایران اعلام میداریم و با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از كشورهای‌ متعهد به‌ كنوانسيون‌ حقوق کودک است به مسئولین و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، یاد آور میشویم که طبق ماده 3 بند 2 پیمان نامه جهانی حقوق کودک: كشورهای‌ طرف‌ كنوانسيون‌ متقبل‌ مي‌شوند كه‌ حمايتها و مراقبتهای‌ لازمه‌ را براي‌ رفاه‌ كودكان‌، با توجه‌ به‌ حقوق‌ و وظايف‌ والدين‌ آنها، قيم‌ و يا ساير افرادی‌ كه‌ قانوناً مسئول‌ آنان‌ هستند، تضمين‌ كنند و در اين‌ راستا اقدامات‌ اجرایی‌ و قانونی مناسب‌ معمول‌ خواهد گرديد.

851

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان