«

»

مارس 26

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی

سخنرانی ، بحث و گفتگو ، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

                           نیما کاظمی نژاد:

گزارش و تحلیل وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه گذشته

                          آرش هاشمی:

تاریخچه و چرائی سربازی اجباری در ایران

                         محمد حاجی امیدی:

بررسی اقتصاد ایران و تاثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران

                        ایمان بنسعدی زاده:

معضل ریزگردها و راه حل برطرف کردن آن

  • تبادل نظر ، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش و در انتها

  • بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان: یکشنبه 26 مارس2017 ساعت 21:00 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک اتاق نمایندگی دانمارک

Paltalk

Social, Issues and Politics

Human Rights

kanon defa az hoghoghe bashar Iran namayandegi DK

مسئول و منشی جلسه: محمد حاجی امیدی

ادمین ها: پوریا زعیم، آرش هاشمی، محمد حاجی امیدی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی اسکاندیناوی