«

»

مارس 26

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017

فراخوان کمیته ی دفاع از حقوق کودک و نوجوان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

پوریا زعیم :

گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق کودک و نوجوان در ماه قبل

وحید ترابی:

از مدارس تخریبی تا تحصیل در کانکس

درسا دره شوری:

شعری در باب عید نوروز

امیر صابرپور:

روز بین المللی رفع تبعیض نژادی 21 مارس

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

زمان برگزاری: 26 مارس 2017 ساعت 00 : 17  به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: :  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته ی کودک 

Paltalk,

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran

مسئول جلسه:فرهاد نصیری

منشی جلسه: لیدا اشجعی

ادمین های جلسه: مهدی موسوی – پوریا نخبه زعیم – مسعود نقلی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته ی دفاع از حقوق کودک و نوجوان