«

»

مارس 23

پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نوروزی دیگر و بهاری دیگر از راه رسید

به رسم یادگار ایرانیان در این ایام ، از حال دوستان باخبر میشویم. و چه زیباست که آگاه بودن را در قالب دفاع از حقوق انسان‌های به حاشیه رانده شده نشان دهیم. دغدغه ی داشتن جهانی بهتر، شکلی از باخبری از حال دیگران است.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، سالی پر از شادی و آرامش توام با آزادی و برابری برای ایرانیان و جهانیان آرزو می‌کند و امیدواریم که با یاری یکدیگر بتوانیم به وسع و توان خود سهمی در هر چه بهتر و انسانی‌تر شدن مردم ایران و جهان داشته باشیم.

گام‌های هر چند کوچک امروز ما در راه آگاهی رسانی و شناساندن حقوق انسانی می‌تواند سرمایه‌ای باشد، برای برابری ، عدم تبعيض ، آزادی بیان و عقیده ، استقلال، آرامش، آسایش و….  ،

ما می‌توانیم مرهمی باشیم بر زخم‌های آنانی که دیروز و امروز مورد آزار قرار گرفته‌اند و می گیرند.

ما در کنار شما و با هم‌یاری یکدیگر می‌توانیم فردای بهتری را رقم بزنیم که هر روز، روزی نو و نو روز باشد و بهار و نوروز را بهانه‌ای برای این شادی بدانیم.